Tulumaksuvaba miinimum – tööandja mure

Tulumaksuvaba miinimum – tööandja mure

autor Maarek Villa november 02, 2017

Tulumaksuvaba miinimumi arvestamise reeglid muutuvad oluliselt alates 2018. aasta algusest. Tööandjad saavad õigeaegse valmistumisega oma elu lihtsamaks teha.
Võta töötajatelt uus maksuvaba tulu avaldus
Soovitame enne uut aastat võtta kõigilt töötjatelt uus maksuvaba tulu avaldus. Avalduses valib töötaja kolme võimaluse vahel, kus tööandja:

  1. arvestab maksuvaba tulu lähtuvalt töötajale tehtavatest väljamaksete suurusest;
  2. arvestab maksuvaba tulu töötaja poolt määratud summas;
  3. ei arvesta töötajale tehtud väljamaksetelt maksuvaba tulu.

Maksuvaba tulu summa määramine on töötajale oluline juhul, kui ta saab lisaks tööandja makstavale töötasule, täiendavat maksustatavat tulu. Näiteks, kuid mitte ainult:

  • teiselt tööandjalt Eestis või välismaal saadav tulu, samuti töövõtulepingu tulu
  • maksustatav pension
  • dividendid
  • kasu vara võõrandamisest (teatud juhul kinnisvara müük)
  • rendi- või üüritulu
  • intressitulu

Jättes muule tulule vaatamata, maksuvaba tulu tööandja arvestada, võib töötajal tekkida isikliku tuludeklaratsiooni alusel täiendav maksukohustus kuni 1200 eurot. Kui aga töötaja otsustab maksuvaba tulu arvestamata jätmise kasuks, saab ta arvestamata jäänud maksuvaba tulu arvelt enammakstud tulumaksu isikliku tuludeklaratsiooni alusel riigilt tagasi.
Töötajal on igakuiselt õigus esitada tööandjale uus maksuvaba tulu arvestamise avaldus, millega on tööandja kohustatud arvestama. Segaduste vältimiseks soovitame ettevõtjatel kehtestada sisekord, kus on määratud viimane maksuvaba tulu arvestamise avalduste vastu võtmise päev. Hiljaks jäänud avaldused võetakse arvesse järgneval kalendrikuul.

Muuda netosummas tehtud palgakokkulepped

Maksuvaba tulu muutumine mõjutab peaaegu iga töötaja netotasu (kätte saadavat summat). Uue korra järgi võib täiendav tulu mõjutada töötaja netotulu tagasiulatuvalt. Siiani enamasti maksutagastusega harjunud inimestel võib aastatulu summa alusel tekkida hoopis täiendav tulumaksukohustus. Seetõttu võib netotasus tehtud palgakokkulepe olla kahjulik nii töötajale, kui ka tööandjale. Lisaks ei ole selline kokkulepe ka seadusega kooskõlas, mistõttu soovitame töötasu kirjalikud kokkulepped üle vaadata ja vajadusel korrigeerida.

Täiendav maksukohustus võib töötajal ikkagi tekkida

Uue korra alusel võib eraisikutel juba 2019. aastal esitatava 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel tekkida tulumaksu juurde maksmise kohustus. Toome siinkohal mõned näited:

Töötav pensionär saab töötasule lisaks vanaduspensioni. Tööandjal laseb töötaja arvestada maksuvaba tulu ilma selle summat piiramata. Töötasu keskmine summa oli 1000 eurot kuus, millele lisandus vanaduspension summas 400 eurot kuus. Tulemusena arvestati igakuiselt töötaja maksuvaba tuluga 500 eurot, kuid oleks pidanud piirduma 389 euroga. Töötajal tuleb riigile tasuda 267 eurot tulumaksu.

Töötaja töötasu on 1400 eurot ja ta on palunud tööandjal arvestada maksuvaba tulu 389 eurot kuus. Detsembris maksab tööandja jõulupreemiat ühe kuupalga ulatuses. Töötajal tuleb riigile tasuda 156 eurot tulumaksu. Kui töötaja sai aasta jooksul lisaks ka üüritulu 400 eurot kuus, millelt arvestatud tulumaks on juba kinni peetud, tõuseb riigile makstava tulumaksu kohustus 600 euroni.

Töötaja töötasu on 1000 eurot kuus, millelt arvestatakse töötaja avaldusel maksuvaba tulu 500 eurot. Sügisel müüb töötaja pärandina saadud kinnisvara, mis ei ole tema elukoht ning teenib sellelt 14000 eurot. Töötajal tekib tuludeklaratsiooni esitamisel tulumaksukohustus 1200 eurot.

Küsi raamatupidajalt abi

Varasemast oluliselt keerukamaks muutuv tulumaksuvaba miinimumi arvestus jääb tõenäoliselt väga paljudele osaliselt arusaamatuks. Küsi oma raamatupidajalt julgesti abi ja aita oma töötajatel vältida halbu üllatusi isikliku tuludeklaratsiooni esitamisel.

Related Articles