Hinnakiri

MIDA JA KUI PALJU

Meie hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hinnakiri
Personaliarvestuse hinnakiri
Raamatupidamisteenuse hinnakiri

Raamatupidamisteenuse hind sõltub töömahust, mis on iga kliendi puhul erinev. Kui soovid teada täpset hinda, peame esmalt välja selgitama Sinu ettevõtte täpsed vajadused ning nõudmised.

Regulaarselt osutatava raamatupidamisteenuse hind koosneb baashinnast ja lisateenuste hinnast.

Baashind
Baashind kujuneb dokumentide arvu alusel. Dokumentide arvu moodustavad algdokumendid. Erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = dokument = 1 kanne.

Baashind sisaldab alljärgnevat:

  • raamatupidamisdokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
  • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontras;
  • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontras;
  • arveldused aruandvate isikutega;
  • põhivara arvestust;
  • igakuist raamatupidamisregistrite väljavõtet;

Lisateenused

Palgaarvestus 4,00€/inimene
E-haiguslehe täitmine ja esitamine Haigekassale 6,00€/tk
Maksudeklaratsioonide jm aruannete koostamine ja esitamine Maksuametile (KMD, TSD) koos lisadega 6,00€/tk
Parandusdeklaratsioonid 6,00€/tk
Statistikaaruande koostamine ja esitamine 6,00€/tk
Majanduskulude aruande koostamine 4,00€/tk
Lähetuskulude aruande koostamine 4,00€/tk
Majandusaasta aruande koostamine

Mikroettevõtte majandusaasta aruande koostamine

100,00€/tk

25,00€/tk

Lepingute koostamine 6,00€/tk
Muude dokumentide koostamine (otsused, käskkirjad jms) 3,00€/tk
Vajadusel muude raamatupidamisaruannete koostamine 6,00€/tk
Vahearuanded (bilanss, kasumiaruanne) 6,00€/tk
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine või muutmine 90,00€/tk
Personaliarvestuse hinnakiri
Töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine 15,00€/tk
Lepingute muudatuste, lisade vormistamine 6,00€/tk
Ametijuhendite koostamine 8,00€/tk
Materiaalse vastutuse lepingute koostamine 6,00€/tk
Käskkirjade, korralduste koostamine 6,00€/tk
Puhkuste ajakava koostamine 10,00€/tk
Tõendite, teatiste väljastamine 4,00€/tk
Töösisekorraeeskirjade koostamine 30,00€/tk
Statististiliste aruannete koostamine ja esitamine 6,00€/tk