Raamatupidamine
Konsultatsioonid
Korteriühistud
Personaliarvestus
FIE raamatupidamine

OLEME TURVALINE PARTNER
EVUL LIIKMENA JA KA TEILE!

MIDA ME PAKUME

Meie teenused

Raamatupidamine

Raamatupidamise teenust algdokumendist aastaaruandeni pakume ettevõtetele, kelle dokumendimaht on liialt väike raamatupidaja töökoha moodustamiseks ning vajaliku tark- ja riistvara soetamiseks.

Konsultatsioonid

Raamatupidamise individuaalne konsultatsioon
Pakume individuaalset praktilist konsultatsiooni, kus saate reaalseid ja praktikas läbi testitud lahendusi ettevõtte finantsprobleemidele.

Korteriühistud

KÜ raamatupidamise korraldamiseks on võimalus raamatupidamise teenus sisse osta. KÜ tegevuse põhieesmärkidest lähtuvalt tuleb arvestada erisusi raamatupidamise korraldamisel. Teenus näitude kogumisest kuni aastaaruande koostamiseni.

Personaliarvestus

Personalitöö dokumendid ja personaliarvestus organisatsioonis. Töösuhte vastavus õisgusaktidele, mis katab ettevõtte vajaduse personalidokumentide vormistamisel kogu töösuhte vältel.

FIE raamatupidamine

FIE raamatupidamine on omapärane seetõttu, et see võib olla kassa- või tekkepõhine. Kuni käibemaksuga maksustatava käibe tekkimiseni saab FIE raamatupidamine olla teostatud kassapõhisena, ükski seadus ei kohusta neid tekkepõhisele üle minema.

Kirjutame ka vahel

Värskemad blogipostitused