2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

2017. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

autor Maarek Villa veebruar 17, 2018

Loe üle, mida tuleks teada sel aastal füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise kohta ja millised on muudatused ning olulised kuupäevad.

Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 2. aprillini 2018. Tuludeklaratsioon on eeltäidetud. 7.–9. veebruarini on kõigil e-maksuametis/e-tollis võimalik tutvuda väljamakse tegijate (tööandjate jne) ning kulu saajate (koolitusasutused, krediidiasutused jne) poolt maksumaksjate kohta Maksu- ja Tolliametile esitatud tulude ja kulude andmetega, mille Maksu- ja Tolliamet kannab eeltäidetud tuludeklaratsioonile.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Olulisemad muudatused võrreldes eelmise aastaga 

    2016 aasta 2017 aasta 2018 aasta
Maksuvaba tulu aastas   2040 eurot 2160 eurot Maksuvaba tulu 6000 eurot. Tulu vahemikus 14 400-25 200 maksuvaba tulu väheneb nullini.
Täiendav maksuvaba tulu pensioni saamisel

tööõnnetushüvitise saamisel

2700 eurot

768 eurot

2832 eurot

768 eurot

Kehtib üldine maksuvaba tulu
Maksuvaba tulu summa suurus   Kindel summa Kindel summa Maksuvaba tulu suurus sõltub isiku aastatulust (sh dividendid, välistulu, mida ei maksustata; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud sotsiaalmaksu võrra).
Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamine   Abikaasad võisid esitada ühise tuludeklaratsiooni Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning abikaasade ühist tuludeklaratsiooni ei ole. Alla 2160 euro suurust tulu saanud abikaasa maksuvaba tulu võib arvesse võtta tema abikaasa. Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole
Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu summa abikaasale üleandmine   Abikaasad võisid esitada ühise tuludeklaratsiooni Eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole
Eluasemelaenu intressi piirsumma   1200 eurot 300 eurot Võrreldes 2017. aastaga muudatust ei ole
Laste maksuvaba tulu summa   Deklareerida võis oma laste andmed Deklareerida võib ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ise või lapse teine vanem lapse andmeid ei deklareeri. Laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus Ka muu isik võib deklareerida tema ülalpidamisel olevad lapsed, kui teine õigustatud isik(lapsetoetuse saaja) last ei deklareeri.
Pangahoiuse intress   Maksuvaba Maksuvaba Tulumaksuga maksustatav

 

Kasutamata jäänud maksusoodustuste üle andmine abikaasale

Füüsiline isik saab esitada üksikdeklaratsiooni ning alla 2160 eurost maksustatavat tulu saanud isiku eest võib tema abikaasa täiendava maksuvaba tulu maha arvata, kui abikaasade maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. See tähendab seda, et vara kuulub mõlemale abikaasale võrdsetes osades. Varaühisust ei ole, kui on sõlmitud abieluvaraleping; kui seda ei ole sõlmitud, on vaikimisi tegu varaühisusega.

Maksusoodustuste üle andmiseks tuleb avaldada soovi tuludeklaratsioonis, märkides vastava soovi ning abikaasa isikukoodi kellele soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustused üle anda. Maksu- ja Tolliamet kannab kasutamata osa automaatselt abikaasa tuludeklaratsioonile. Abikaasal tuleb soovi korral aktsepteerida talle üle antud kasutamata maksusoodustused.

Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni saab esitada e-maksuametis (ID-kaardi või mobiil-ID abil või internetipanga kaudu), teenindusbüroos või saata postiga.

NB! Nutitelefoni kaudu ei saa deklaratsiooni järgmistel juhtudel:

 • kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)
 • kui soovitakse kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale
 • kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt
 • kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile
 • kui saite tulu välismaalt
 • kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest
 • kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist
 • kui kasutate investeerimiskontot

Olulised kuupäevad

7.–9. veebruar- e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda deklaratsiooni eeltäidetud andmetega

 1. veebruar– algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsiooni paberil
 2. veebruar– algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele
 3. aprill– tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
 4. märts– algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele
 5. juuli– juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
 6. oktoober:
  •  juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu
  •juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev mitteresidendile, kes deklareeris mahaarvamisi Eestis

 

Related Articles