Ettevõtte sõiduauto maksustamine – uued põhimõtted

Ettevõtte sõiduauto maksustamine – uued põhimõtted

autor Maarek Villa jaanuar 17, 2018

Aastaid räägitud tulumaksuseaduse muudatus on saanud reaalsuseks ning hakkab kehtima alates 1. jaanuarist 2018.Uuest aastast muutub ettevõtte sõiduauto maksustamine: kaob ära võimalus pidada ettevõtte sõiduauto kohta, mis on segakasutuses, sõidupäevikut ning maksustada vaid reaalne eratarbimine.

Alates 01.01.2018 hakatakse ettevõttes segakasutuses olevaid sõidukeid maksustama võimsuse ning vanuse põhiselt. Tulumaksuseaduse §48 lõige 8 ütleb, et tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete ja tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel tuleb tasuda erisoodustust, mille hind on 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus. Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot. Erisoodustust ei teki maksustamisperioodil, kui sõiduauto on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud või registrikanne on peatatud.

Uus kord võimaldab ka kaubikute (kategooria N1) puhul kasutada sama kilovatipõhist erisoodustuse arvestuse alust. Kui ei ole soovi kilovatipõhist korda rakendada, tuleb segakasutuse korral lähtuda turuhinnast, mis mõnel juhul võib olla oluliselt suurem võrreldes uue korraga. Turuhinna leidmine on kindlasti keerulisem kilovatipõhisest arvutusest, samuti peab olema valmis oma arvutuskäiku maksukontrolli käigus põhjendama.
Viimase poole aasta jooksul on meilt vähemalt korra nädalas küsitud, et mis on mõistlik teha? Sellele küsimusele ei ole ühte õiget vastust. Õige vastus sõltub järgmistest asjaoludest:
• sõiduki kilovattide arvust,
• keskmisest läbisõidust kuus,
• keskmisest kulust antud autole kuus.

Ettevõtja valikud on:
• mitte lubada ettevõtte sõidukiga teha erasõite;
• maksta sõiduauto erisoodustusmaksu kilovatipõhiselt;
• loobuda ettevõtte sõidukitest ning hüvitada töötajatele isikliku sõiduautoga tehtud töösõidud (335 eurot kuus on sõidupäeviku alusel maksuvaba).

Juhul kui ettevõtte sõiduauto registreeritakse segakasutuses olevaks, rakendub otsus vähemalt üheks aastaks ja selle perioodi vältel auto otstarvet muuta ei saa. Kui ettevõtte autot ei kasutata erasõitudeks, st on kasutusel üksnes ametisõitudeks, tuleb liiklusregistris asjakohane märge teha. Vastasel juhul peetakse sõiduautot segakasutuses olevaks. Vaid töösõitudeks kasutatava sõiduki puhul võib tööandja selle tõestuseks ka edaspidi detailset arvestust (sõidupäevikut) pidada või kasutada muud maksuhalduri aktsepteeritud tõendamisviisi erasõitude puudumise kohta. Maksu- ja Tolliamet on lubanud välja anda ka vastava juhendi (käesoleva blogi avaldamise hetkeks seda veel koostatud pole). Samuti peatub sõiduauto erisoodustusmaksu maksekohustus juhtudel, kui sõiduautot ajutiselt üldse ei kasutata või see on ajutiselt liiklusregistrist kustutatud.
100% käibemaksu saab maha arvata vaid juhul, kui sõidukit kasutatakse vaid ettevõtluses katkematult 2 aastat. Kui sõiduauto on soetatud üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbeks, tuleb sisendina maha arvatud käibemaks 50% ulatuses riigile tagastada. Lisaks käibemaksule tuleb tasuda ka intressi. Päris keeruline on näha ettevõtte vara kasutamist 2 aastat ette. Võrdluseks võib tuua, et kohati on isegi meie maksusüsteemi ette nägemine mõne kuu lõikes üsna keeruline.

Kes võidab maksumuudatusest?

Uus ettevõtte sõiduauto maksustamine on kindlasti mugavam Maksu- ja Tolliametile, kuna uus kord lubab lihtsamalt maksu koguda ja kontrollida. Keskmiselt võidavad maksumuudatusest rahaliselt ettevõtted, kes tasusid ka täna sõiduautodelt erisoodustusmaksu, kuid nende sõiduautode kilovatid on väiksemad kui 130KW või nende autopark on võimsamate autode puhul vanem kui 5 aastat. Küll tuleb tööd juurde just raamatupidajatele, kes peavad hakkama pidama arvestust nii sõiduautode võimsuse kui ka vanuse üle.

Kui oled endiselt küsimuse eest, et mida teha oma ettevõttes olevate sõidukitega, siis soovitame julgelt pöörduda oma raamatupidaja poole, kes aitab uut kehtivat korda Sulle lahti seletada.

Related Articles